Welcome Guest [Log In] [Register]

Add Reply
2 Tool Hỗ Trợ Bắn Gunny chính xác > 90% (no virus)
Topic Started: Nov 14 2011, 04:07 PM (68,787 Views)
xxzz231
Administrator
< Xin nhắc lại : Cái này k phải HACK mà là 1 phần mềm hỗ trợ >
Đảm bảo với anh em no virus 100%

1 số hình ảnh :
Posted Image

Posted Image

Posted Image

Và đây là phần quan trọng nhất:
Link down : http://www.mediafire.com/?ol14649uee59wa1

Nếu còn nghi ngờ virus, cho các bạn web quét virus link online đây (copy link rùi paste vô):
http://online.us.drweb.com/?url=1
Yêu cầu : máy phải có NetFrameWork 2.0 ( nếu k cài dc thì phải cài Windowns Installer 3.1 trước nhé!)

-Windowns Installer 3.1 -> Linkdown :
http://download.microsoft.com/download/1/4/7/147ded26-931c-4daf-9095-ec7baf996f46/WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe

- Net FrameWork 2.0 -> Linkdown :
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=19

Edited by xxzz231, Nov 14 2011, 04:18 PM.
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
1 user reading this topic (1 Guest and 0 Anonymous)
DealsFor.me - The best sales, coupons, and discounts for you
« Previous Topic · Game Online · Next Topic »
Add Reply