Welcome Guest [Log In] [Register]
[ZB-Group] Chọn Tất Cả Nội Dung Code !!!
[ZB-Group]Chuyên Mục Con Cho Forum ZTB !!!
Việt Hóa 90% Cho Forum ZTB Ngay
Hỗ trợ trực tuyến
Add Reply
Quảng Cáo Ẩn Hiện PRO Cho ZTB
Topic Started: Dec 24 2011, 02:45 PM (652 Views)
SockDustPRO
Member Avatar
Jr Admin

Thông Tin Về Code:

+ Code Này Chỉ Hiện Thị Trong Portal ( Trang site của diễn đàn )
+ Có thể ẩn hiện :D

Và đây là sản phẩm:
- Đầu tiên vào ACP >> Portal Manager >> Bấm vào Add new portal content block >> :
Block Title: Đặt là Quảng Cáo
Placement: Chọn Footer
Placement Priority: Chọn Top và HTML
Content Chèn đoạn code dưới vào
Spoiler: click to toggle


Demo:
http://w11.zetaboards.com/vuilam/site/

Code được viết bởi: SockDustPRO ( Copy Nhớ Ghi Nguồn Nha :ok )
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Admin
Member Avatar
Administrator

được đó ;;)
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Death Note
Member Avatar


choa zô forum kóa được hem
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
-kEnBi...
Member Avatar
Thành Viên Cấp 0
áp dụng được cả 2 phiên bản hả bạn ?
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Death Note
Member Avatar


-kEnBi...
Dec 30 2011, 01:50 PM
áp dụng được cả 2 phiên bản hả bạn ?
tất nhiên, cả 2 phiên bản nó koá khác cái chi mô /:)
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Alien
Member Avatar
Thành Viên Cấp 0
Death Note
Dec 30 2011, 01:51 PM
-kEnBi...
Dec 30 2011, 01:50 PM
áp dụng được cả 2 phiên bản hả bạn ?
tất nhiên, cả 2 phiên bản nó koá khác cái chi mô /:)
death note la` da^n mie^n` trung ak`
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
bilove
Member Avatar
Thành Viên Cấp 0
hay đó nhỉ :D
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
1 user reading this topic (1 Guest and 0 Anonymous)
« Previous Topic · Chia Sẻ Code Của Bạn · Next Topic »
Add Reply