Welcome Guest [Log In] [Register]
[ZB-Group] Chọn Tất Cả Nội Dung Code !!!
[ZB-Group]Chuyên Mục Con Cho Forum ZTB !!!
Việt Hóa 90% Cho Forum ZTB Ngay
Hỗ trợ trực tuyến
Add Reply
Chuyên Mục Con Cho Forum ZTB
Topic Started: Dec 24 2011, 08:30 PM (831 Views)
Admin
Member Avatar
Administrator

Hướng Dẫn Sử Dụng:
B1: ACP >> Board Preferences >> Board Setup >> Show subforums?: Chọn Hide the subforum list
B2: ACP >> Forum Management >> Tìm 1 Box Và Bấm Vào Edit Settings >> Forum Description: Chèn Code Bên Dưới Vào
Code:
 
<fieldset class="khung11" style="margin-top: 10px; padding-top: 10px; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; border-top-width: 1.5px; border-right-width: 1.5px; border-bottom-width: 1.5px; border-left-width: 1.5px; border-top-style: dashed; border-right-style: dashed; border-bottom-style: dashed; border-left-style: dashed; border-top-color: rgb(128, 0, 255); border-right-color: rgb(128, 0, 255); border-bottom-color: rgb(128, 0, 255); border-left-color: rgb(128, 0, 255); "><legend class="khung12" style="font-size: 12px; padding-top: 3px; padding-right: 10px; padding-bottom: 3px; padding-left: 10px; border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(64, 64, 128); border-right-color: rgb(64, 64, 128); border-bottom-color: rgb(64, 64, 128); border-left-color: rgb(64, 64, 128); margin-left: 20px; margin-bottom: 10px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(64, 128, 191); color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">Thông Báo</legend><center><center><img src="http://i1206.photobucket.com/albums/bb442/anhungbmt/thongbao.gif" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; "></center><table width="100%" border="0"><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font: normal normal normal 11px/normal tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif; "><a href="Đặt Link" style="color: rgb(249, 2, 151); text-decoration: none; "><table width="100%" border="0">

<tr>
<td><a style="" href="Đặt Link"><img src="http://www.hihihehe.com/f/images/statusicon/subforum_new-48.png" alt="z"></a><a style="" href="Đặt Link">Đặt Text</a></td>
<td> </td>
<td><a style=""href=" Đặt Link"><img src="http://www.hihihehe.com/f/images/statusicon/subforum_new-48.png" alt="g"></a><a href="Đặt Link">Đặt Text</a></td>
</tr>
<tr>

<td><a style=""href="Đặt Link"><img src="http://www.hihihehe.com/f/images/statusicon/subforum_new-48.png" alt="d"></a><a style="" href="Đặt Link">Đặt Text</a></td>
<td> </td>
<td><a style="" href="Đặt Link"><img src="http://www.hihihehe.com/f/images/statusicon/subforum_new-48.png" alt="d"></a><a href="Đặt Link">
Thắc Mắc-Ý kiến</a></td>
</tr>
<tr>


</table></a></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font: normal normal normal 11px/normal tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif; "><a href="Đặt Link" style="color: rgb(249, 2, 151); text-decoration: none; "></a></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font: normal normal normal 11px/normal tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif; "> </td></tr></table><br><span class="smallfont"></span></center></fieldset>


Các bạn thay link ảnh và text vào các điểm nha :)

Code Được Thiết Kể Bởi Admin Hỗ Trợ ZTB
Vui Lòng Copy Nhớ Ghi Nguồn Và Để Tên Người Thiết Kế :)
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
phuongdinhpro
Member Avatar
Thành Viên Cấp 0
thank admin nha >\m/
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Death Note
Member Avatar


hàng hót hàng hót :-*
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Admin
Member Avatar
Administrator

phuongdinhpro
Dec 25 2011, 10:15 AM
thank admin nha >\m/
chưa có nút thanks thì thanks cái j ;))
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
SockDustPRO
Member Avatar
Jr Admin

sub này đẹp đấy ;;)
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
vipenter
Thành Viên Cấp 0
để test phát %||:-{
Edited by Admin, Dec 26 2011, 07:54 PM.
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
1 user reading this topic (1 Guest and 0 Anonymous)
« Previous Topic · Chia Sẻ Code Của Bạn · Next Topic »
Add Reply