Welcome Guest [Log In] [Register]
[ZB-Group] Chọn Tất Cả Nội Dung Code !!!
[ZB-Group]Chuyên Mục Con Cho Forum ZTB !!!
Việt Hóa 90% Cho Forum ZTB Ngay
Hỗ trợ trực tuyến
Add Reply
Tuyển Support Đợt 1
Topic Started: Dec 25 2011, 02:02 PM (466 Views)
Admin
Member Avatar
Administrator

Hiện Nay Diễn Đàn Đang Cần Tuyển 1 Nhóm Hỗ Trợ Cho Diễn Đàn. Hãy Làm Theo Các Thông Tin Bên Dưới Để Xác Nhập Thành Support.
Thông Tin:
1: Họ Tên
2: Tuổi
3: Nơi Ở
4: Nghề Nghiệp
5: Số ĐT ( Nếu Có )
6: Ảnh Của Bạn ( Nếu Có )
5: Diễn Đàn Của Bạn
6: Trình Độ Về ZetaBoards Của Bạn

Hết, Vui Lòng Làm Đúng Thông Tin Trên Và Đợi Kiểm Duyệt Từ Ban Quản Trị :)
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Death Note
Member Avatar


1: nguyễn cao đạt
2: 17
3: long an city
4: học sinh sinh viên ^^
5: 01823354696
6: dìm hàng ^^
7: i was death ddos
8: PRo lắm ^^
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Admin
Member Avatar
Administrator

Death Note
Dec 25 2011, 02:07 PM
1: nguyễn cao đạt
2: 17
3: long an city
4: học sinh sinh viên ^^
5: 01823354696
6: dìm hàng ^^
7: i was death ddos
8: PRo lắm ^^
Đã Duyệt :) Cố Gắng Phát Triển Forum Nha /:)
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
1 user reading this topic (1 Guest and 0 Anonymous)
« Previous Topic · Thông Báo · Next Topic »
Add Reply