Welcome Guest [Log In] [Register]
[ZB-Group] Chọn Tất Cả Nội Dung Code !!!
[ZB-Group]Chuyên Mục Con Cho Forum ZTB !!!
Việt Hóa 90% Cho Forum ZTB Ngay
Hỗ trợ trực tuyến
Add Reply
[ZB-Group] Chọn Tất Cả Nội Dung Code
Topic Started: Dec 25 2011, 08:58 PM (557 Views)
SockDustPRO
Member Avatar
Jr Admin

Với công dụng chọn tất cả nội dung mã hay còn gọi là code
Hướng dẫn sử dụng
Đầu tiên vào ACP >> Board Template >> Javascripts >> Dán Code Bên Dưới Vào

Code:
 
<script type="text/javascript">$(function(){$("blockquote code").each(function(ind,el){$(el).prev().html("<dl style=\"border-bottom:none;\"><dt>Code: </dt><dd style=\"text-align: left;\"><a href=\"javascript:selectCode("+ind+")\"><b>Chọn tất cả</b></a></dd></dl>");});});function selectCode(num){var code=$("blockquote code").get(num);$(code).attr("id","my - code - "+num);SelectText("my - code - "+num);}function SelectText(element){var text=document.getElementById(element);if($.browser.msie){var range=document.body.createTextRange();range.moveToElementText(text);range.select();}else if($.browser.mozilla||$.browser.opera){var selection=window.getSelection();var range=document.createRange();range.selectNodeContents(text);selection.removeAllRanges();selection.addRange(range);}else if($.browser.safari){var selection=window.getSelection();selection.setBaseAndExtent(text,0,text,99999);}}</script>


Demo: http://w11.zetaboards.com/hotroztb/topic/7544803/1/#new

Code Được Thiết Kế Bởi Thành Viên Nhóm Hỗ Trợ ZB: SockDustPRO
http://w11.zetaboards.com/hotroztb
Điều Bạn Cần Lưu Ý:
Copy Hãy Ghi Nguồn Của Người Thiết Kế
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Death Note
Member Avatar


hàng mới hàng mới chộp dựt chộp dựt :B
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Admin
Member Avatar
Administrator

Thông tin thêm về code:

Quote:
 
(text,0,text,99999);}
là giới hạn của bôi đen
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Death Note
Member Avatar


~^o^~ đã test và đã thấy ~^o^~
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
-kEnBi...
Member Avatar
Thành Viên Cấp 0
cám ơn ppro nha :)
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
SockDustPRO
Member Avatar
Jr Admin

Nhiều Khách ^^
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Admin
Member Avatar
Administrator

up lần 1 ;;)
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
anized
Thành Viên Cấp 0
hay quá thank nhìu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
1 user reading this topic (1 Guest and 0 Anonymous)
« Previous Topic · Chia Sẻ Code Của Bạn · Next Topic »
Add Reply