Welcome Guest [Log In] [Register]
[ZB-Group] Chọn Tất Cả Nội Dung Code !!!
[ZB-Group]Chuyên Mục Con Cho Forum ZTB !!!
Việt Hóa 90% Cho Forum ZTB Ngay
Hỗ trợ trực tuyến
Add Reply
xin cái bảng thông báo mới của 4rum
Topic Started: Dec 31 2011, 10:24 PM (582 Views)
bilove
Member Avatar
Thành Viên Cấp 0
nhờ mọi người share cho mình cái bảng thông báo mới của 4rum với :) cái newnew đấy
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Admin
Member Avatar
Administrator

Đầu tiên bạn zô Admin CP → Skin Manager >> Edit Layout >> Chèn code dưới vào bên dưới <!-- TOPMENU -->
Code:
 
<center> <img src="http://photo.yeah1.com/imgupload/new1.gif" border="0" /> <img src="http://photo.yeah1.com/imgupload/hot.gif" border="0" /> <a href="http://w11.zetaboards.com/hotroztb/topic/7545045/"><font size="4" color="Deeppink"><b>[ZB-Group] Chọn Tất Cả Nội Dung Code !!!</b></font></a> </center>
<center><img src="http://photo.yeah1.com/imgupload/new1.gif" border="0" /> <img src="http://photo.yeah1.com/imgupload/hot.gif" border="0" /> <a href="http://w11.zetaboards.com/hotroztb/topic/7543903/"><font size="4" color="Blue"><b>[ZB-Group]Chuyên Mục Con Cho Forum ZTB !!!</b></font></a> </center>
<center><img src="http://photo.yeah1.com/imgupload/new1.gif" border="0" /><a href="http://w11.zetaboards.com/hotroztb/topic/7544803/"><font size="4" color="red"><b> Việt Hóa 90% Cho Forum ZTB Ngay</b></font></a> </center>
<center><embed src="http://www.clocklink.com/clocks/5005-green.swf?TimeZone=VietNam_Hanoi&" width="120" height="40" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></center>
<center><font size=4 color="black"><b>Hỗ trợ trực tuyến</b></font></br></center>
<center><a href="ymsgr:sendim?hotroztb"><img border=0 src="http://opi.yahoo.com/online?u=hotroztb&m=g&t=2&l=us"></span></a></center>
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
bilove
Member Avatar
Thành Viên Cấp 0
thạks ad nhìu $-)
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
1 user reading this topic (1 Guest and 0 Anonymous)
« Previous Topic · Thắc Mắc Code · Next Topic »
Add Reply