Welcome Guest [Log In] [Register]
Người yêu cầu : thành viên yêu sáo miền trung

Người nhận : tất cả các thành viên

Ca khúc : chim trắng mồ côi_sáo trúc

Với lời nhắn : chào mừng các thành viên đến với clb sáo trúc miền trung, Chúc mọi người ngày mới vui vẻ, tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc. clb mới thành lập, mong được sự ủng hộ và giúp đỡ của mọi người. xin cảm ơn.Add Reply
Cảm âm - chỉ yêu mình em
Topic Started: Tuesday Dec 4 2012, 10:01 AM (28,551 Views)
quocvi89
Member Avatar
Thượng úy

rề đồ rê lá sol fa sol' fa rê đô rê
rê fa sol sol` rê' đô la' sol fa` la'
là đô rế rế rế đô la` đố sol la' sol
fa` sol la` la đố sol la' fa sol la'

rề đồ rê lá sol fa sol' fa rê đô rê
rê fa sol sol` rê' đô la' sol fa` la'
là đô rế rế rế đô la` đố sol la' sol
fa` fa` sol la la đố sol la' fa sol' fa rề

la` đô rê fa sol' fa rế đô là rê
là đô rê rê rê fa' rê đô la` đô la`
la` đô rế rế rế đô rề lá sol fa` sol
sol la đố đố đố la sol fa` sol la

la` đô rê fa sol' fa rế đô là rê
là đô rê rê rê fa' rê đô la` đô la`
la` đô rế rế rế đô rề lá sol fa` sol
là đô là rê sol' fa rê đô là đô rế
sưu tầm:tieusao.com
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
luuphat
No Avatar
Binh nhì
cái này giống cái tui up lên dữ !
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
quocvi89
Member Avatar
Thượng úy
có khi là vậy đó..cái bài này sưu tầm trong tiêu sáo mà
,<><>, ,<><>, ,<><>, ,<><>, [-.-] [-.-] [-.-]
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
1 user reading this topic (1 Guest and 0 Anonymous)
« Previous Topic · A,B,C,D,E · Next Topic »
Add Reply

Xây dựng bởi "yeusaotruc.com" , dựa trên mã nguồn mở Zetaboards.
Xem tốt nhất trên các trình duyệt: Oprera, Mozilla Firefox, Google Chrome ở độ phân giải 1280 x 720 pixels.
Diễn đàn là một hệ thống mở, chúng tôi sẽ xóa những bài viết vi phạm nội quy diễn đàn do người dùng đưa lên.